top of page

VMJ Expert Diana Renfurm 

Diana is relatie- en jongerencoach, mediator en trainer. Ze heeft een aantal jaar in India gewoond en gaf daar twee jaar les op een internationale school. “Ik zag veel van dezelfde struggelingen bij jongeren over hun eigenwaarde, hoe ze sociaal wel of niet in een groep passen en hoe je met elkaar omgaat. Ik heb toen vanuit mijn rol als jongerencoach drie modulen aangeboden aan kinderen van de leeftijd 11 tot en met 16 jaar. Deze drie modulen Pestgedrag, Zelfwaarde en Sociale vaardigheden brachten een ware transformatie in de manier waarop de tieners naar zichzelf en de wereld om zich heen keken.

 

Zo ontdekte ze dat ze vooral naar buiten toe op zoek waren naar en veel in vergelijking gaan als het gaat om zelfwaarde, terwijl het een inwaarts proces is. Veel jongeren weten niet wie ze zijn, wat ze brengen, hoe waardevol ze zijn en hoe ze met hun sensitiviteit moeten leven. Ze werden zich er veel meer van bewust dat pestgedrag wordt ingezet met een expliciet doel wat los staat van degene die gepest wordt.

Veel van de maatschappelijke en sociale problemen die we hebben, zoals pesten, eenzaamheid, het toenemende alcohol- en drugsgebruik, mentale problemen, zelfmoord (neigingen), komen doordat we niet leren hoe van onszelf te houden, te luisteren naar de wijsheid van ons lichaam en te leven vanuit een diep contact met onszelf. Een klas is een weerspiegeling van de maatschappij en met mijn werk draag ik met veel plezier mijn steentje bij om kinderen en jongeren te laten zien hoe met zichzelf en elkaar om te gaan en te herinneren dat ze alles al weten.

We zijn als volwassenen zo druk bezig om kinderen te onderwijzen,

dat we vergeten om van ze te leren. 

IMG_8969.jpg

Module Pestgedrag

Deze module heeft als doel om deelnemers  duidelijk te maken wat pestgedrag precies is, de verschillende vormen van pesten, waarom het gebeurt en hoe je de verschillende vormen/technieken herkent.

Anti pest programma’s zijn vaak gericht op de symptomen en slachtoffer versus dader. Hoe je het kan stoppen, rapporteren enz.. Diana gaat er vanuit, dat je eerst moet begrijpen waarom bepaald gedrag plaats vindt, voordat je het kan veranderen.

De opzet is daarom om deelnemers eerst bewust te maken van wat pesten precies is, door naar de kern van dit gedrag te gaan. 

Het is een interactieve workshop waarin Diana de deelnemers uitnodigt om zelf te delen, elkaar te inspireren en te respecteren. In groepen bespreken ze met elkaar welke technieken ze herkennen bij zichzelf, om een bepaald gedrag van de ander te controleren en manipuleren. De stap die hierna volgt is de ‘waarom’ vraag. Waarom gebruik je deze techniek van pestgedrag om controle uit te oefenen over het gedrag van iemand anders? En hoe ga je ermee om wanneer je je realiseert dat iemand een vorm van pestgedrag gebruikt om controle over jou uit te oefenen?

Capture.JPG

Module Zelfwaarde

In deze module onderzoekt Diana met de deelnemers wat zelfwaarde precies is, hoe je het ervaart met jezelf en in interactie met anderen. Er wordt gekeken naar wat unieke kwaliteiten zijn van iedereen. Wat breng jij in de wereld en de mensen om je heen. Hoe verdiep je je relatie hiermee en hoe ervaar je of pas je dit toe in je dagelijks leven? Aan het einde van deze workshop zijn de deelnemers in staat om hun kwaliteiten te presenteren en wat zij brengen in de wereld om hun heen. Omdat dit een proces is dat elke dag kan verdiepen, krijgen de deelnemers ook handvatten hoe de relatie met zichzelf te verdiepen. Hiermee begint deze module aan een belangrijke fase. Bewezen is dat wanneer je in staat bent om één kwaliteit in jezelf te accepteren en te verdiepen, dat je steeds meer kwaliteiten in jezelf gaat herkennen. Je ziet als het ware steeds meer van wie je al bent wanneer je in de spiegel kijkt. 

IMG_8935.jpg

Module Sociale vaardigheden

In deze module gaan we kort in op de verschillende delen van de hersenen die samen het 'sociale brein' vormen.
Omdat het brein tijdens de adolescentie nog steeds groeit, is het een belangrijk moment voor sociale interacties met vrienden en om  sociale normen te onderzoeken. De aandacht die we hieraan besteden tijdens de adolescentie, helpen je de basis te leggen voor toekomstige relaties. Ook in deze module wordt de link gelegd met de relatie die je met jezelf hebt, als fundament voor deelnemers om sociale normen en waarden te onderzoeken. In deze module waren jongeren enorm onder de indruk van het effect van kopieer gedrag, keuzes die ze maken vanuit veiligheid en het effect hiervan op van hun verwachtingen over hun sociale vaardigheden in de toekomst. 

bottom of page